دین دل و عقیده و ایمان من تویی

حاج مهدی سماواتی

بیشتر

دین دل و عقیده و ایمان من تویی

حشر و صراط و محشر و میزان من تویی

عبد و غلام و عاشق مجنون تو منم

هور و گسور و جنت و رضوان من تویی

گر خنده می کنم به تو لبخند می زنم

گر گریه می کنم گل خندان من تویی

مولای من یابن الحسن 

هرگز نیم به ناز طبیبان نیاز مد

درد و طبیب و داروی درمان من تویی

یا صاحب الزمان،یا صاحب الزمان

یا صاحب الزمان،یا صاحب الزمان

هربار داغ ناز به خورشید می کنم 

در محفلی که شمع فروزان من تویی

یابن الحسن خواندم هزار رنبه قرآن خدا گواست

این یک حقیقت است که قرآن من تویی
مطالب مرتبط

حدیث شریف کساء،
حدیث شریف کساء،

یک شنبه, 07 دی 1399

پخش
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
زیارت عاشورا
زیارت عاشورا

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش
بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان
بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش