گاهی سرنوشت یه عمرو

سید رضا نریمانی

بیشتر

گاهی سرنوشت یه عمرو

می شه تو چند خط خیلی

 ساده مرور کرد

حرفا داره خط پیشونی 

نباید از این حرف ها 

ساده عبور کرد

خط رو پیشونی پیر غلاما

نشونی حسرت دیداره

خیلی گذشته حرمو ندیده

اونکه یه عمره عاشق یاره

به امید نسیم صبح حرم

صحر ها رو همیشه بیداره

پیر و جوون نداره این ماجرا

عاشق نبینه عشقشو پیر می شه

واسه غلاما واسه پیر غلاما

یه کاری کن اخه داره دیر می شه

الهم الرزقنا کربلا کربلا کربلا

الهم الرزقنا کربلا کربلا کربلا

الهم الرزقنا کربلا کربلا کربلا

الهم الرزقنا کربلا کربلا کربلا
مطالب مرتبط