باز سپردم، دل به دریا
تا بخوانم، مدح مولا
ایمانم حب علی ست
در جانم مهر ولی ست
دلدارم تا به ابد
آن نور لم یزلی ست
ذکرالله ذکر علیست
حب الله حب علیست
من حزب اللهی ام و
حزب الله حزب علیست
علی مولا...

گر رود جان، گر دهم سر
سر دهم باز، مدح حیدر
طوفان، موج علمش
باران، فیض کرمش
سرها نذر قدمش
دلها تنگ حرمش
ذکرالله ذکر علیست
نور الله نور علیست
عالم مات رخ اوست
وجه الله وجه علیست
علی مولا...

السلام ای، نوبهارم
از تو دارم، هر چه دارم
من رودی تشنه ام ای
دریای جود و شرف
می آیم غرق سرور
سوی ایوان نجف
ذکرالله ذکر علیست
حب الله حب علیست
من حزب اللهی ام و
حزب الله حزب علیست
علی مولا...مطالب مرتبط

 من این غمو نمی‌فروشم
من این غمو نمی‌فروشم

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
ای کربلا نرفته ها
ای کربلا نرفته ها

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش