اگه مي خواي از حضرت عقيله صحبت کني

بايد مودب باشي و بايد رعايت کني

بايد با نوحه خوندنت براش قيامت کني


اين بانو ام المصائبه احترامش واسه دنيا واجبه

والله با اصل و نسبه به عقيلت العرب ملقبه


سلام ما به محضرش به ساحت منورش به مرقد مطهرش

قسم به نام عطهرش زني نبود بهتر از عقيله غير مادرش


عقليت العرب مدد


کنار اسمش بنويس بانوي با معرفت کوفه و شام از سخنش رسيد به پايان خط

زينب به دنيا اومده بخونه خطبه فقط


اين بانو گنجينه ي حياس همه کاره ي حسين و کربلاس

سربازش سردار علقمه اس دومين ابوتراب فاطمه اس


رود به جنگ اهرمن به ذوالفقار در سخن

به خطبه هاي تن به تن خليله بود و بت شکن


کنار لفظ شيرزن بگو شفيقت الحسنمطالب مرتبط

تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل
ای پسر غرور آفرین ام البنین ابالفضل

سه شنبه, 05 اردیبهشت 1402

پخش
رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش