چه راحت زده حرفاشو تو کوفه با صراحت
به علی داره شهامتش شباهت نمیدونید کیه زینب
صدا قطع شده وقتی گفته اسکتو حماقت
و بیان کرده توی خطبه با بلاغت

چهل منزل از کربلا تا خود شام
صدای حسینش رو به عالم رسونده
به همراه زین العابدین با کلامش
یزید ستمگر رو سر جا نشونده

با تیغ کلام با تیغ سخن
قلب و روح دشمنش را زخم میکند
میلرزد زمین میلرزد زمان
وقتی با غضب عقیله اخم میکندمطالب مرتبط

تورو خدا منو راه بده
تورو خدا منو راه بده

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
رهام نکن تو خونواده منی حسین
رهام نکن تو خونواده منی حسین

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش