زنده کردی تو از عطر حسن

جان میگیری تو از  بوی حسین

از آغوش علی و فاطمه

پر میکشی فقط سوی حسین

تو سرور عباسی تو رهبر عباسی 


مطالب مرتبط

شیر مردان عرصه های بلا
شیر مردان عرصه های بلا

چهار شنبه, 07 مهر 1400

پخش
تابوت مادر مرا
تابوت مادر مرا

سه شنبه, 30 آذر 1400

پخش