ای دختر جلالت و ای خواهر وقار 

بانوی ملک عصمت و ناموس کردکاه

ای مانده در تو حیبت حیدر به یادگار

ای انعکاس فاطمه در چشم روزگار

پیشت چراغ ها همه بی استفاده اند

از سایه ی تو نور به خورشید داده است

بی بی جانم تا آمدی که مظهر اهل کساء شوی

تا جلوه گاه آیه ی قالو بلا شوی

در قامت زنان شرف لافتا شوی

زینب شدی که زینب شیر خدا شوی

هر چند گفته اند که ام المصائبی

با جوشن حجاب اسدالله غالبی
مطالب مرتبط

یا عباس یا سیدی
یا عباس یا سیدی

پنج شنبه, 11 شهریور 1400

پخش
یا حسن مجتبی کشته ی زهر جفا
یا حسن مجتبی کشته ی زهر جفا

سه شنبه, 09 شهریور 1400

پخش
واحد
واحد

شنبه, 05 بهمن 1398

پخش