می نویسم پس از خدا زینب

عصمت الله کبریا زینب

جمع اسماء و اسم ها زینب

ربنا بعد ربنا زینب

می نویسم پس از خدا زینب

زینب زینب زینب 

زینب زینب زینب

زینب زینب زینب 

زینب زینب زینب

زینب زینب زینب 

زینب زینب زینب

زینب زینب زینب 

زینب زینب زینب

نام او تا که بر زبان افتاد

کوه بر خواست آسمان افتاد

علم از سانه ی یلان افتاد

سرمایه ام بر آستان افتادمطالب مرتبط

هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم
هر چقدرم گریه کنم سیر نمیشم

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش
خسته بود آقا
خسته بود آقا

یک شنبه, 26 دی 1400

پخش
من اصلا اومدم برات مریض بشم
من اصلا اومدم برات مریض بشم

چهار شنبه, 05 شهریور 1399

پخش