بانوی جلیله، بانوی جلیله 

 ای جانم عقیله

بانوی جلیله، بانوی جلیله 

 ای جانم عقیله

عباس کفیله ای جانم عقیله

 ای جانم عقیله، ای جانم عقیله

یاس و الماسی و یاقوت و عقیق یمنی

یاس و الماسی و یاقوت و عقیق یمنی

جمع زهرا و ابالفضل و حسنی 

جمع زهرا و ابالفضل و حسنی 

دختر علی و مثل علی بت شکنی

بخدا زینب خواهر اراب منی

پر زده قلبم به هوای تومطالب مرتبط

ای صنما (به همراه علیرضا طاهری)
ای صنما (به همراه علیرضا طاهری)

دو شنبه, 07 اسفند 1402

پخش
دلم به غیر امام رضا
دلم به غیر امام رضا

یک شنبه, 03 اسفند 1399

پخش
هر دری بسته شود جز در پرفیض حسین
هر دری بسته شود جز در پرفیض حسین

یک شنبه, 30 مرداد 1401

پخش
این همه مجنون داره
این همه مجنون داره

دو شنبه, 18 شهریور 1398

پخش