چقدر ذوالفقار میاد به دست تو

محسن عراقی

بیشتر

چقدر ذوالفقار میاد به دست تو

کار تموم دشمنا تموم شدس

آخ نگاه تو عربده دل دل مست

دشمن تو زهر ترک همین و بس

ذوالفقار هم خوب میدونه 

بدون ناز شست تو مثل یه تیکه آهن میمونه

اگر مست شکار 

کار دشمنا زاره 

اگر های و هوی داره 

چون تو دست حیدر کرار 
مطالب مرتبط

چقدر گریه تو گلومه
چقدر گریه تو گلومه

چهار شنبه, 26 شهریور 1399

پخش
علی مولا علی والا
علی مولا علی والا

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش