چقدر ذوالفقار میاد به دست تو

کار تموم دشمنا تموم شدس

آخ نگاه تو عربده دل دل مست

دشمن تو زهر ترک همین و بس

ذوالفقار هم خوب میدونه 

بدون ناز شست تو مثل یه تیکه آهن میمونه

اگر مست شکار 

کار دشمنا زاره 

اگر های و هوی داره 

چون تو دست حیدر کرار 
مطالب مرتبط

سلانه سلانه میاد تو میدون
سلانه سلانه میاد تو میدون

دو شنبه, 25 مرداد 1400

پخش
علی مولا علی والا
علی مولا علی والا

پنج شنبه, 08 مهر 1400

پخش
دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش