چقدر ذوالفقار میاد به دست تو

محسن عراقی

بیشتر

چقدر ذوالفقار میاد به دست تو

کار تموم دشمنا تموم شدس

آخ نگاه تو عربده دل دل مست

دشمن تو زهر ترک همین و بس

ذوالفقار هم خوب میدونه 

بدون ناز شست تو مثل یه تیکه آهن میمونه

اگر مست شکار 

کار دشمنا زاره 

اگر های و هوی داره 

چون تو دست حیدر کرار 
مطالب مرتبط

دل عاشقم از تاب و تب افتاده
دل عاشقم از تاب و تب افتاده

پنج شنبه, 14 بهمن 1400

پخش
چقدر گریه تو گلومه
چقدر گریه تو گلومه

چهار شنبه, 26 شهریور 1399

پخش