بنام لنگر زمین و زمان

حاج مهدی مختاری

بیشتر

بنام لنگر زمین و زمان

 یا علی حیدر مددی ….

 آنكه خدا در ِجنان از رخ او كشد

هیبت او كل یلان را به زانو كشد

كعبه ی سیار كه دل را به هرسو كشد

نام علی كه میبرم عالمی هو كشد

محور افلاك علی

پدر خاك علی

خواجه ی لولاك ، علی

یل بی باك ، علی

آنكه بر او كعبه كند

 گریبان چاك علی

یا علی حیدر مددی …مطالب مرتبط

من مسلمم گل پسر عقیلم
من مسلمم گل پسر عقیلم

دو شنبه, 06 مرداد 1399

پخش
چقدر احساس غریبی
چقدر احساس غریبی

پنج شنبه, 22 مهر 1400

پخش
میگم علقه
میگم علقه

سه شنبه, 30 شهریور 1400

پخش
ناله وا جگر نزن اینقدر
ناله وا جگر نزن اینقدر

شنبه, 28 تیر 1399

پخش