معلومه از تا خونه اومدنت (کربلایی حسین قربانچه)

سایر ذاکرین

بیشتر

معلومه از تا خونه اومدنت 

معلومه از خون لخته دهنت 

هم بد جوری تو کوچه خوردی زمین 

هم بدجوری تو کوچه میزدنت 

یاسمن علی 

چرا ساقه هات کبوده 

چرا میزدنت 

مگه جرم تو چی بوده 

مگه قرار نبود تو باشی 

وقتی که کسی یار نبود 
مطالب مرتبط