واعتصموا به چادر بانو

واعتصموا به چادر بانو 

واعتصموا به چادر بانو 

واعتصموا به چادر بانو 

واعتصموا به چادر بانو 

واعتصموا به چادر بانو 

گوشه ی چادر مادرم که بگیرم گم نمیشم

حتی وسط شلوغی زمونه میرم گم نمیشم 

آخه یکی هست که هوامو داره چادرش نسیم بهاره 

روزیمو میرسونه آره

یکی هست که هوامو داره چادرش نسیم بهاره 

روزیمو میرسونه آره 

اون کیه مادره 

مادری که کوثره 

نفس عالم و همه کس حیدره 

اون کیه مادره 

مادری که کوثره 

نفس عالم و همه کس حیدره 

واعتصموا به چادر بانو 

واعتصموا به چادر بانو

واعتصموا به چادر بانو 

واعتصموا به چادر بانو 

واعتصموا به چادر بانو 

واعتصموا به چادر بانو 

تا روزی که دلم به فاطمه سپردم غم ندارم 

همه ی غمامو برای مادرم آوردم غم ندارم 

آخه یکی هست که آروم جونه 

دوای دل پریشونه 

برا من خیلی نگرونه 

یکی هست که آروم جونه 

دوای دل پریشونه 

برا من خیلی نگرونه 

اوج محبته 

خلاصه ی رحمته 

زیر سایش باشی به خدا سعادته 

واعتصموا به چادر بانو 

واعتصموا به چادر بانو 

واعتصموا به چادر بانو 

مطالب مرتبط

یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش