یا مولانا یا صاحب الزمان

یا مولانا یا صاحب الزمان

یا مولانا یا صاحب الزمان

یا مولانا یا صاحب الزمان

شیعه تو غریبه و منم یه بچه شیعمو

اشکی بده سبک کنم سنگینی رو سینمو

بقیه الله 

یا فرج الله 

یا مولانا یا صاحب الزمان

یا مولانا یا صاحب الزمان

یا مولانا یا صاحب الزمان

یا مولانا یا صاحب الزمان

الامان الامان الامان الامان

العجل العجل العجل العجل

کاشکی میشد که غیر تو 

هیچکی نباشه تو دلم 

بهم بگو چکار کنم

کم بشه از تو فاصلم 

اون که دلبسته به تو 

محاله نا امید بشه

زنده بشه به عشق تو 

هر کسی که شهید بشه 

بقیه الله 

یا فرج الله 

نذار که عادت بکنیم 

به غربت فراق تو 

دنیا میفهمه آخرش 

باید بیاد سراغ تو 

تویی که نزدیک منی 

اونی که گمشده منم 

گناه اگه رهام کنه 

خودت میای به دیدنم 

بقیه الله 

یا فرج الله

بقیه الله 

یا فرج اللهمطالب مرتبط

این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش