پای بساط سینه زنی بود 

از تب عشقت شعله کشیدم 

این دفعه هم با 

قصد زیارت 

هر جوری بود 

به روضه رسیدم 

ای بهانه ی زنده موندنم 

اوج لذت روضه خوندنم

تربت شفا حسین 

اشک تو دوا حسین 

شاه کربلا حسین ای جان 

معدن وفا حسین 

رحمت خدا حسین 

میکشی مرا حسین ای جان 

یه چشم جای حسن 

یه چشم جای حسین 

میمیرم پای حسن 

میمیرم پای حسین

جاری عشقت تو رگ و خونم

یعنی که با تو زنده میمونم 

اینقده که تو 

روزی رسونی 

پر میشه با تو 

سفره نونم 

این تمومی باور منه 

روضه سقف روی سر منه 

نون ولقلم حسین 

صاحب دلم حسین 

خاک تو گلم حسین ای جان 

اسم رو علم حسین 

قربونت برم حسین 

تا ابد میگم حسین ای جان 

یه چشم جای حسن 

یه چشم جای حسین 

میمیرم پای حسن 

میمیرم پای حسین 

گریه تو روضت حالمو خوب کردی 

گریه تو روضت راه نجاته 

وقتی که چشمام داره میباره 

یعنی که اشکام رنگ فراته 

از حرارتت گرم زندگی

نوکریت شده اوج بندگیم 

سجده گاه من حسین 

تکیه گاه من حسین 

ای پناه من حسین ای جان 

نور راه من حسین 

پادشاه من حسین 

اشک و آه من حسین ای جان 

یه چشم جای حسن 

یه چشم جای حسین 

میمیرم پای حسن 

میمیرم پای حسینمطالب مرتبط

دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
این خیمه به اون خیمه
این خیمه به اون خیمه

چهار شنبه, 24 شهریور 1400

پخش