ای ساکن عرش خدا

حاج منصور ارضی

بیشتر

ای ساکن عرش خدا 

حوریه ی انسان نما 

ام الائمه خاتون محشر 

نور دو عالم زهرای اطهر 

فاطمه جانم ای فاطمه جانم 

ای ساکن عرش خدا 

حوریه ی انسان نما 

ام الائمه خاتون محشر 

نور دو عالم زهرای اطهر 

فاطمه جانم ای فاطمه جانم 
مطالب مرتبط

حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش