گر دیده ام ندید رخ دلربای تو

حاج مهدی سماواتی

بیشتر

گر دیده ام ندید رخ دلربای تو 

دل پر زند به سینه ی من در هوای تو

یک جلوه بر دلم کن دل را صفا ببخش 

ای آنکه یافت که کعبه صفا از صفای تو 

یعقوب ز انتظار تو شد دیده اش سپید 

ای صد هزار یوسف مصری فدای تومطالب مرتبط

زیارت عاشورا
زیارت عاشورا

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش
بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان
بر دیده ی ما ضیا بده مهدی جان

سه شنبه, 29 مهر 1399

پخش
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی
ای جان جهان، جهان جان ادرکنی

یک شنبه, 14 شهریور 1400

پخش
حدیث شریف کساء،
حدیث شریف کساء،

یک شنبه, 07 دی 1399

پخش