برگرد و تکیه بر روی دیوار کعبه زن

کربلایی سید امیر حسینی

بیشتر

برگرد و تکیه بر روی دیوار کعبه زن

ظهری به وقت شرعی زهرا اذان بگو

 

میسوزد دل صحرا صحرا

سرشارم از انتظار باران

مثل دشتی بیقرار باران

 

چشمم مانده به در که بیایی تو

از تو بی خبرم که کجایی تو

ای مرد دریایی امید زهراییمطالب مرتبط