الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت

سلطان اولیا

سخن گذار منبر سلونی

سرورمطلبی

ابن عم نبی

در هل عطا

مهر برج انما

شه سوار لا فتی

پیشوای انبیاء

عروت الوثقا

کلمه الحسنا

سید الاوصیا

عماد الاصویا

رکن الاولیا

آیت الله العظمی

خیر المومنین

امام المتقین

اول عابدین

ازهد الزاهدین

زین الموحدین

حب الله المتین

لنگر آسمون و زمین

وجه الله

عین الله

نور الله

سر الله

اذن الله

روح الله

باب الله

سیف الله

عبدالله

اسد الله الغالب

باشد علی خدا نه، ولی ناخدا که هست
بعد از خدا بزرگ همه ماسوا که هست
بعد از خدا و بعد رسول خدا، علی
ساقی است گر شراب نداری بیا که هست
گیرم که با علی دل ما نیست آشنا
اما دل علی به غریب آشنا که هست
مشکل گشا علی است و لشکرگشا علی
فرمانروا که بود و شه لافتی که هست
ما سائل رکوع علی نیستیم اگر
او إنّما ولیّکم الله ما که هست
محشر صفی به وسعت آغوش مرتضاست
ای عاشقان هجوم نیارید، جا که هست!
عاشق گناهکار اگر شد در آتش است
اما حسابش از همه عالم جدا که هست...
آن بی نشانه ای که نشان داشت از علی
دل بی قرار یافتنش، هرکجا که هستمطالب مرتبط

آمدُم که بُگُم گدا نِمِخی؟
آمدُم که بُگُم گدا نِمِخی؟

چهار شنبه, 02 مرداد 1398

پخش
دخیل
دخیل

چهار شنبه, 14 مهر 1400

پخش
حرمت خیلی خوشگله آقا!
حرمت خیلی خوشگله آقا!

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش