ای رهبر خانه نشین

حاج منصور ارضی

بیشتر

ای رهبر خانه نشین 

حال و روز زهرا ببین 

کن حلالم ای آقای بی یار 

حیدر تنها خدا نگهدار 

ای رهبر خانه نشین 

حال و روز زهرا ببین 

کن حلالم ای آقای بی یار 

حیدر تنها خدا نگهدار 

مطالب مرتبط

این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش
حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش