هرچه دارم من به عالم از دعای فاطمه‌ است

حاج حسین سازور

بیشتر

هرچه دارم من به عالم از دعای فاطمه‌ست

ناله‌ دارم آه‌ دارم درعزای فاطمه‌ست

 

اشکهایم روز محشر دستگیرم میشود

گریه‌هایم روز و شب از گریه‌های فاطمه‌ست

 

کوچه و گودال در عالم چه فرقی میکند

پهنه عالم تمامی کربلای فاطمه‌ست

 

اولین حامی خط رهبری تا پای جان

این‌همه‌درد و غم و رنج ازبرای فاطمه‌ست

 

فاطمیه آمده مرغ دلم پر میزند

مرغ‌دل‌هردم‌غزلخوان‌درهوای‌فاطمه‌ستمطالب مرتبط