الوداع ای مهربانم

حاج منصور ارضی

بیشتر

الوداع ای مهربانم 

آتش مزن تو به جانم

آرام جانم ترک سفر کن 

یار جوانم حالم نظر کن 

آرام جانم ترک سفر کن 

یار جوانم حالم نظر کن 

الوداع ای مهربانم 

آتش مزن تو به جانم 

آرام جانم ترک سفر کن 

یار جوانم حالم نظر کن 

آرام جانم ترک سفر کن 

یار جوانم حالم نظر کن 


مطالب مرتبط

این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش
حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش