قبل خلقت بود وقتی که خدا زهرا نوشت

حاج حسین سازور

بیشتر

قبل خلقت بود وقتی که خدا زهرا نوشت

 

پیش تر از لوح قبل از ابتدا زهرا نوشت

 

با ظهور او کمالات خدا اظهار شد

 

تا خدا از ابتدا تا انتها زهرا نوشت

 

آفرینش امتداد نور لولا فاطمه است

 

چارده دفعه خدا با کبریا زهرا نوشت

 

قلعه خیبر خودش فهمید درهم میشود

 

روی بازو بند خود تا مرتضی زهرا نوشت

 

بر در بیتش علی حک کرده بیت الفاطمه

 

در نجف هم روی ایوان طلا زهرا نوشت

 

آنقدر جبریل نازل شد به قلب فاطمه

 

تا که قرآن را علی در خانه با زهرا نوشت

 

شد مفاتیح الجنان تازه مفاتیح الجنان

 

شیخ عباس اولین خطش که تا زهرا نوشت

 

از شهیدان مادری هایند مفقود الاثر

 

سرنوشت بچه های جنگ را زهرا نوشتمطالب مرتبط