شرمسارم سر به زیر افکنده ام

حاج منصور ارضی

بیشتر

شرمسارم، سر به زیر افکنده ام

شد دلت آزرده از پرونده ام

 

وای از غافل شدن وقت گناه

شد فراموشم تویی بیننده ام

 

روزیِ هر روز را دادی ولی

فکر رزق و روزی آینده ام!

 

عبد فرارم، پناه آورده ام

بر سرای صاحب بخشنده ام

 

دست هایم را جدا از خود مکن

مبتلا بر جاده ای لغزنده ام

 

با دعایت عاشق حیدر شدم

صاحب این نعمت ارزنده ام

 

لطف کردی بر من آلوده تا

نام زهرا را به قلبم، کنده ام

 

گفت مولا فاطمه جان از غمت...

مثل جامی از محن آکنده ام

 

سرد شد کاشانه ام، فکری نما

آفتابم! رحمتِ تابنده ام!

 

پیش چشمم این همه زخمی شدی

تا قیامت فاطمه شرمنده اممطالب مرتبط

سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
دوست داری در زدن های مرا
دوست داری در زدن های مرا

شنبه, 27 فروردین 1401

پخش
حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش