تا که زینب وارد بزم یزید شد

حاج حسین سازور

بیشتر

تا که زینب وارد بزم یزید شد

بر روی نی محاسن سقا سفید شد 

باد بک مرتبه گیسوی تو را ریخت به هم 

مو نه این توده ی خوشبوی تو را ریخت به هم 

ناگهان شانه ای از جنس عمود آهن 

فرق یکپارچه ی موی تو را ریخت به هم 

موج سر نیزه که اینگونه تلاطم دارد 

حالت کشتی پهلوی تو را ریخت به هم 

همه ی ذهن تو درگیر حرم بود 

که تیغ عصب اصلی بازوی تو را ...مطالب مرتبط