از حال دلم کی با خبره

حسین طاهری

بیشتر

از حال دلم کی با خبره
حق دارم اگه خوابم نبره
رویای حرم توی سرمه
یک ساله دلم تنگه حرمه
از کرب و بلا محرومم حسین
من با تو فقط آرومم حسین
ای جانم حسین ای جانم حسینمطالب مرتبط

جانانم آرزوست
جانانم آرزوست

دو شنبه, 22 دی 1399

پخش
 دردایی که دارم
دردایی که دارم

سه شنبه, 11 شهریور 1399

پخش