مطلع الانوار عشق

جواد مقدم

بیشتر

مطلع الانوار عشق 

گرمی بازار عشق

ماه تمامم 

بر تو سلامم

ای مه زیبای عشق

ساحل دریای عشق 

ای نازنینم

بی تو حزینم 

یوسف زهرا دلم غرق تمناس

در فراق تو دلم آماج غم هاست

از تو دور افتاده ام این رسم دنیاست

از تو دور افتاده ام این رسم دنیاستمطالب مرتبط