سپاه عشق علی نفر نميخواهد

حاج حسین خلجی

بیشتر

سپاه عشق علی که نفر نميخواهد

براي عشق تو مردن جگر نميخواهد

 

تو آمدي كه زند بر تو مرتضي تكيه

علي كنار تو باشد سپر نميخواهد

 

امطالب مرتبط

ماه ، ماه آشتی
ماه ، ماه آشتی

جمعه, 26 فروردین 1401

پخش
دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین
دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین

یک شنبه, 09 مرداد 1401

پخش