ای نگار عالم والا

حاج منصور ارضی

بیشتر

ای نگار عالم والا

یابن حیدر یابن زهرا

زینتی ده چشم ما را 

یابن حیدر یابن زهرا 

چشم دیداری به ما ده 

قلب بیداری به ما ده

تا شود محرم شما را 

یابن حیدر یابن زهرا 

ای که با گوشه نگاهی 

بین مایی گاهگاهی

میشناسی خوب ما را 

یابن حیدر یابن زهرامطالب مرتبط

سلام من به مدینه
سلام من به مدینه

شنبه, 11 دی 1400

پخش
حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
این جان مسیح را مسیحا
این جان مسیح را مسیحا

سه شنبه, 29 تیر 1400

پخش