تو رفتی سردار وطن غوغا شد

حاج صادق آهنگران

بیشتر

تو رفتی سردار وطن غوغا شد

غم عالم در دل ما جا شد

دوباره باب شهادت وا شد

تو رفتی سردار وطن غوغا شد

کجایی سردار وطن گریان است

به دیده اشک و به دل طوفان است

عزادار تو همه ایران است

شهادت سهم دل شیدا شد

تو رفتی سردار وطن غوغا شد

غم عالم در دل ما جا شد

تو رفتی سردار وطن غوغا شد

دوباره باب شهادت وا شد

تو رفتی سردار وطن غوغا شد

شبیه عباس جدا شد دستت

جدا شد دستت

برای قرآن فدا شد دستت

فدای دینِ خدا شد دستت

تنت خونین و دلت دریا شد

تو رفتی سردار وطن غوغا شد

غم عالم در دل ما جا شد

تو رفتی سردار وطن غوغا شد

بمیرم گشته تنت صد پاره

شهادت می خواست دلت همواره

شود دلها از غمت آواره

قد رعنایت ز خون زیبا شد

تو رفتی سردار وطن غوغا شد

غم عالم در دل ما جا شدمطالب مرتبط

ای لشکر صاحب الزمان
ای لشکر صاحب الزمان

سه شنبه, 30 شهریور 1400

پخش
اشک افشان
اشک افشان

سه شنبه, 13 خرداد 1399

پخش
صبح صادق
صبح صادق

سه شنبه, 13 خرداد 1399

پخش