سلام من به مدینه

حاج منصور ارضی

بیشتر

 

سلام من به مدینه، به آستان رفیعش

به مسجد نبوی ، به لاله های بقیعش

سلام من به علی و به حلم و صبر عجیبش

سلام من به بقیع و چهار قبر غریبش

نشسته باز دلم پشت درب بسته آنجا

گرفته باز دلم بهر قبر مخفی زهرا

تو ای مسافر شهر مدینه در دل شب ها 

نبود هرچه که گشتم نشان ز مرقد زهرا

یا زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

سلام من به تو ای بانویی که مرد نبردی 

ز غیر هرچه که دیدی به یار شکوه نکردی

سلام من به بازو ، کبودی رویت

به سرخ فامی اشک تو و سپیدی مویت

************************

مدینه منزل قرآن       مدینه محفل قرآن 

درون دل خبر داری       تو از درد دل قرآن

مدینه شهر پیغمبر    مدینه شهر پیغمبر 

خدا بر تو نظر دارد ، که هستی شهر پیغمبر 

مدینه شهر گلهایی چه گلهایی همه پر پر 

مدینه شهر پیغمبر     مدیه شهر پیغمبر

بود کعبه گرفتارت که هستی تربت زهرا

چرا با ما نمی گویی حدیث غربت زهرا

مدینه شهر پیغمبر     مدیه شهر پیغمبر

چرا خاموش و دلگیری مدینه شور و شینت کو

امام مجتبایت کو ، حسینت کو حسینت کو !

مدینه شهر پیغمبر     مدیه شهر پیغمبر

به بالای سر محبوبه ی حق آه و واویلا

نشسته ساقی کوثر ، شکسته آه و واویلا

مدینه شهر پیغمبر    مدینه شهر پیغمبرمطالب مرتبط

حسین جان
حسین جان

پنج شنبه, 16 بهمن 1399

پخش
بیا نگار آشنا
بیا نگار آشنا

شنبه, 08 مرداد 1401

پخش