دیشب تا صبح گریه کردی

حاج محمود کریمی

بیشتر

دیشب تا صبح گریه کردی گریه کردی گریه کردی

من هم با تو گریه کردم گریه کردم گریه کردم

ای مادر؛

دیشب که رویت، شد قاتل من

دست تو می لرزید، چون دل من

واویلتها، واویلا، آه مادر، آه مادر

از این ماتم، خانه ی ما را غباره غم گرفته

مادر بنگر، که حسن با چشم گریان دَم گرفته

ای مادر؛

در خواب گوید، مادر کجایی

راهی نمانده تا، خانه بیایی

واویلتها، آه مادر، آه مادر، آه مادر

دیشب تا صبح گریه کردی گریه کردی گریه کردی من هم با تو گریه کردم گریه کردم گریه کردم

دیشب دیدم تا بخواهی روی پهلو بازگردی

با هر لرزش، آاااه، ناله کردی، آاااه، ناله کردی ناله کردی

ای مادر؛

دیدم که بابا دور از گُلِ روت

با دست لرزان، شد سرگرم تابوت

دیشب تا صبح گریه کردی گریه کردی گریه کردی من هم با تو گریه کردم گریه کردم گریه کردممطالب مرتبط

زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش
دیوونه منم...
دیوونه منم...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش