بازم عطرِ عطرِ جنت وزیده


که هوش از سر از سر پریده


همه مجنون مجنون مجونن امشب


آخه ماه لیلا لیلا لیلا رسیده


گل در اومد امشب ، غصه سر اومد امشب


باز دوباره انگار پیغمبر اومد امشب


شد تو دلها قند و میباره نور مهتاب


برای اولین دفعه پدر شد ارباب


… یا علی اکبر ، جانم علی اکبر …


ماه فلک اومد ، بازم نمک اومد


خنده روی لبا باز منجلیه


زیباترین اومد ، یه نازنین اومد


کور شِه چش حسود اسمش علیه


… یا علی اکبر ، جانم علی اکبر …


مثه انگور انگور انگور شیرینه لبهاش


شده خیره خیره به چشم باباش


هزار الله الله الله اکبر


به روی زیبا و به قد و بالاش


جوونا عزیزن ، امشب به پا میخیزن


حاضرن نذر اکبر جون به پاش بریزن


مستی بیشماره ، خوشی قطار قطاره


علی اکبری ها کِل میکشن دوباره


… یا علی اکبر ، جانم علی اکبر …
مطالب مرتبط

به نام علی به کام نجف
به نام علی به کام نجف

چهار شنبه, 23 فروردین 1402

پخش
پای غمت گیرم حسین
پای غمت گیرم حسین

یک شنبه, 24 بهمن 1400

پخش