در کار عشق دوری و هجران به ما رسید

حیدر خمسه

بیشتر

در کار عشق دوری و هجران به ما رسید

یوسف که رفت غصه ی کنعان به ما رسید

 

ما سال ها پای وصالت گریستیم یعقوب وار

دیده ی گریان به ما رسید

 

با زلف خویش زلف دلم را گره بزن

شاید هوای زلف پریشان به ما رسید

 

باید کویر می شدم خشک می شدم

کردی دعا این همه باران به ما رسیدمطالب مرتبط

لنگون لنگون اومد تو حرم
لنگون لنگون اومد تو حرم

چهار شنبه, 17 شهریور 1400

پخش
یا ربِ وقت سحر تقرّب شب هاست
یا ربِ وقت سحر تقرّب شب هاست

دو شنبه, 16 تیر 1399

پخش
بارها گفته ام و ميگويم...
بارها گفته ام و ميگويم...

یک شنبه, 06 مهر 1399

پخش