این واژه معنیش ز قلم ها فراتر است

شایسته اش زبان و لبان پیمبر است 

پای قلم به گرد مدیحش نمیرسد

عرض ارادتیست فقط عرضه بهتر است 

او کوثر است و خیر کثیر است و

وصف او از هر زبان که میشنوی نا مکرر است 
مطالب مرتبط

مادرم بیمار است
مادرم بیمار است

دو شنبه, 05 دی 1401

پخش
روضه شب هشتم محرم 98
روضه شب هشتم محرم 98

دو شنبه, 18 شهریور 1398

پخش
روضه حضرت رقیه (س)
روضه حضرت رقیه (س)

سه شنبه, 03 مهر 1397

پخش