برادر وقت بیرون بردن از خانه

نگویم ماجرای کوچه را هرگز نمیگویم

ولیکن آنقدر گویم ولی من آرزوی مرگ میکردم

به وقت رفتن از خانه او با خود مرا میبرد 

ولی در وقت برگشتن من او را با خود ...مطالب مرتبط

بار دگر ، به بارگهت بار من فتاد
بار دگر ، به بارگهت بار من فتاد

سه شنبه, 31 خرداد 1401

پخش
روضه حضرت رقیه (س)
روضه حضرت رقیه (س)

سه شنبه, 03 مهر 1397

پخش
روضه شب هشتم محرم 98
روضه شب هشتم محرم 98

دو شنبه, 18 شهریور 1398

پخش