از اشک به هر چهره روان چشمه آب است

سید مهدی میرداماد

بیشتر

از اشک به هر چهره روان چشمه آب است

 

 گل نیست ولی شهر پر از عطر گلاب است

 

 سوزانده اگر حادثه پروانه ما را

 

 لرزانده اگر بار غمی شانه ما را

 

 از مرگ چه باکیست در این راه حسینی

 

 از مرگ نترسیم که فرمود خمینی

 

 ما را بکشید ای دلتان زار تر از پیش

 

 بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش

 

 وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد

 

 ارتش عالم نتواند که جوابم دهدمطالب مرتبط

خاک به سره خاک
خاک به سره خاک

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
من یار ندارم دلدار ندارم
من یار ندارم دلدار ندارم

دو شنبه, 09 تیر 1399

پخش