منو به دست بی کسی دادی

سید مهدی میرداماد

بیشتر

منو به دست بی کسی دادی

 

از دخترت نمیکنی یادی

 

دو ماهه توی بستر افتادی بمیره زینب

 

میدونم از این دنیا دل کندی

 

نه حرفی میزنی نه لبخندی

 

میمیرم من تا چشمو میبندی بمیره زینب

 

به جون بچه هات پاشو مادر

 

زینب بشه فدات پاشو مادر

 

یاد جوونیات پاشو مادر

 

وای مادرم وای مادرم مادر

 

از بس به ذوالفقار نگاه کردی

 

با گریه هات خدا خدا کردی

 

برای مُردنت دعا کردی بمیره زینب

 

این غم تو رو راحت نمیذاره

 

ببین چشات چقدر ورم داره

 

از بس که زُل زدی به گهواره بمیره زینب

 

به جون بچه هات پاشو مادر

 

زینب بشه فدات پاشو مادر

 

یاد جوونیات پاشو مادر

 

وای مادرم وای مادرم مادرمطالب مرتبط

از ازل فاطمه مادرم بوده
از ازل فاطمه مادرم بوده

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش
خاک به سره خاک
خاک به سره خاک

چهار شنبه, 12 شهریور 1399

پخش