دلگرمی این روز های سرد برگرد

مهدی رسولی

بیشتر

دلگرمی این روزهای سرد برگرد

ایسبزی اگل های خشک و زرد برگرد

 

"اشکوا الیکَ" از جهانِ خالی از مرد

با سیصد و با سیزده تا مرد برگرد

 

از عاشقی سرشارم و همچون اهل کوفه

پشت تو را خالی نخواهم کرد برگرد

 

می آیی آن روزی که شاید خاک باشم

تا پر کشم بر دامنت چون گرد برگرد

 

حیران شدم دنبال تو در کوچه های فاطمیه

حیران شدم چون عابری شبگرد برگرد

 مطالب مرتبط