شور | فطرس بیا شور حسینی ساز کن

حاج محمود کریمی

بیشتر

فطرس بیا شور حسینی ساز کن


حال درون خویش را ابزار کن


حرف دل بشکسته را آغاز کن


پروانه شو پر باز کن پرواز کن


بر گرد شمع روی او پرواز کن


نازی بکش بر خلق عالم ناز کن


عین الحیاة عاشقان در عالمین است این حسین


باب النجاة آسیان یعنی حسین است این حسین


تو دُر نایابی مولانا عجب مِی نایابی


چه سفره ای داری مولانا حسین حقا که اربابی
مطالب مرتبط

دهاتی
دهاتی

چهار شنبه, 12 تیر 1398

پخش
شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر
شور | ها عليٌّ بشرٌ کیف بشر

یک شنبه, 18 آذر 1397

پخش
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش