شور | ای شهر بانو بانوی شهر عروس پیمبر

حاج محمود کریمی

بیشتر


ای شهر بانو بانوی شهر عروس پیمبر


ای شهر بانو ای عروس فاطمه و حیدر


ای شهر بانو ای شهر بانو ای شهر بانو


مادر امام همسر ولی یا ام علی یاعلی


علی علی علی علی علی


ای یار عشق محرم اسرار عشق


ای عروس دربار عشق


ای شب اومد سومین سردار عشق


مثل بارون دیوار عشق


غرق نوره خونه ی حسین


رسیده دردونه ی حسین


ساقی پیمونه ی حسین

مطالب مرتبط

مدار عشق...
مدار عشق...

دو شنبه, 18 مرداد 1400

پخش
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست
زمینه | یه قلب مبتلا تو این سینست

چهار شنبه, 01 اسفند 1397

پخش
بسم رب النور نور کرب و بلا
بسم رب النور نور کرب و بلا

دو شنبه, 27 مرداد 1399

پخش