سرود | پیچیده بوی عنبر توی مدینه از سر

جواد مقدم

بیشتر

پیچیده بوی عنبر توی مدینه از سر


برای دوم که شده فاطمه مادر


خدا نوبری داشته یک گل دیگه کاشته


یه بار دیگه منتشو سر علی گذاشته


عشق من سالار
مطالب مرتبط