پیچیده بوی عنبر توی مدینه از سر


برای دوم که شده فاطمه مادر


خدا نوبری داشته یک گل دیگه کاشته


یه بار دیگه منتشو سر علی گذاشته


عشق من سالار
مطالب مرتبط

به نام علی به کام نجف
به نام علی به کام نجف

چهار شنبه, 23 فروردین 1402

پخش
آغاز سخن با نام علی
آغاز سخن با نام علی

جمعه, 26 شهریور 1400

پخش