شور | حضرت سلطانم ای روح ایمانم

جواد مقدم

بیشتر

حضرت سلطانم ای روح ایمانم


ذکر لب زهرا جانم حسین جانم


تو به قلب من امیری


چه امیر بی نظیری


ملجا درماندگانی دست نوکر رو میگیری


ای پناه گدا حسین مولا جانما حسین مولا


عشق بی امتداد حسین مولا جانما حسین مولا


یا حسین جان یا حسین جان
مطالب مرتبط