اومدیو باز نسیم کربلا وزیده

حاج مسعود پیرایش

بیشتر

اومدیو باز نسیم کربلا وزیده

بوی تنت گواهی میده 

استخونات تابوتت از حرم رسیده 

تابوتت از حرم رسیده 

آی عاشقا 

دوباره توی شهرمون شهید آوردن 

آی عاشقا 

همونایی رو که بی بی خرید آوردنمطالب مرتبط