تمام رویاهام کشتند

محمد حسین پویانفر

بیشتر

تمام رویاهام کشتند

قوت زانوهام کشتند 

مادر بچه هام رو کشتند 

قنفذ بی حیای نامرد 

وقتی غلافشو بلند کرد 

صدا زدم فاطمه برگرد 

تموم رویاهامو کشتند 

قوت زانوهامو کشتند 

مادر بچه هامو کشتند 

قنفذ بی حیای نامرد 

وقتی غلافشو بلند کرد 

صدا زدم فاطمه برگرد 

چقدر زدم صدا خانم من

میون کوچه ها خانم من

دنبال من نیا خانم من 

دنبال من نیا خانم منمطالب مرتبط

آه من‌ الفراق
آه من‌ الفراق

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
سلام مادر
سلام مادر

جمعه, 12 دی 1399

پخش