حسین جان

محمد حسین پویانفر

بیشتر

حسین جان به یاد لب یک شبم خواب راحت نداشتم

کنار تن بی سرت کاسه آب گذاشتم واویلا

حسین جان تو بودی و گودال و ریگ و تنت زیر نیزه

خداحافظی کردی با زینبت زیر نیزه واویلا

به آتیش کشیدن حرم رو یا مظلوم

نبودی شکستن سرم رو یا مظلوم
مطالب مرتبط

سلام مادر
سلام مادر

جمعه, 12 دی 1399

پخش
چادرت را بتکان
چادرت را بتکان

جمعه, 12 دی 1399

پخش
دلشوره شیرین
دلشوره شیرین

شنبه, 03 مهر 1400

پخش
یه کنج از حرم بهم جا بده
یه کنج از حرم بهم جا بده

پنج شنبه, 05 اسفند 1400

پخش