دیگه زندگیمون دوام نداره

حاج حسین خلجی

بیشتر

دیگه زندگیمون دوام نداره

 

دیگه این خونه احترام نداره

 

یه عده به غلاماشون سپردن

 

رسیدید به علی سلام نداره

 

نفسو با غم یار میزنم زهرا جان

 

تو خونه حرف با مسمار میزنم زهرا جان

 

سرتو بستی و زار میزنم زهرا جان

 

تو کوچه سر به دیوار میزنم زهرا جان

 

امان ای دلمطالب مرتبط

دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین
دنیا رو بیخیال، دنیا یعنی حسین

یک شنبه, 09 مرداد 1401

پخش
ماه ، ماه آشتی
ماه ، ماه آشتی

جمعه, 26 فروردین 1401

پخش