گریه کنید مادر ما بی پناه بود

حاج حسین خلجی

بیشتر

گریه کنید مادر ما بی پناه بود

 

گریه کنید مادر ما بی گناه بود

 

میخونم مقتلو با خون جگر

 

چهل نفر به یک نفر

 

زده این روضه به سینه ها شرر

 

چهل نفر به یک نفر

 

کوچه پر شد از یه عده خیره سر

 

چهل نفر به یک نفر

 

یه مادرو درد سرو

 

یکی بگیره جلو چشم حیدرو

 

یه چادره شعله ورو بسوزه چادر میسوزه موی سرو

 

زهرا خودش برای علی یک سپاه بود

 

گریه کنید مادر ما بی گناه بود

 

مونده از خون روی چادرش اثر

 

چهل نفر به یک نفر

 

تازیانه و غلاف و میخ در

 

چهل نفر به یک نفر

 

ناموس حیدر و این همه خطر

 

چهل نفر به یک نفر

 

گریه کنید مادر ما بی پناه بود

 

گریه کنید مادر ما بی گناه بود

 

میخونم مقتلو با خون جگرمطالب مرتبط

ماه ، ماه آشتی
ماه ، ماه آشتی

جمعه, 26 فروردین 1401

پخش