پناه میبرم

حاج حسین خلجی

بیشتر

پناه میبرم شبیه بچگی به چادر مادرم

پناه میبرم شبیه بچگی به چادر مادرم پناه میبرم

اگه میگرده دل من دور سر امام حسن حسینی ام مسلما دعای مادره

اگه امام رضاییم کبوترم هواییم یه عمر کربلاییم دعای مادره

من بی تاب و یادتون نره دعای تو دعای حیدره خدا هم با تو مهربونتره

تموم مادرا فدای تو فدای مهربونیای تو بهشت من به زیر پای تومطالب مرتبط

ماه ، ماه آشتی
ماه ، ماه آشتی

جمعه, 26 فروردین 1401

پخش